Winkelwagen

Welkom


dB-log meetset volgens de nieuwe Vlaamse wetgeving

Geluidmeetset volgens de Vlaamse milieureglementering vanaf 1 jan 2013 
(hoofdstuk 4.5, 5.32 en 6.7)

Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten. 
Deze regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld.

Om te voldoen aan deze wetgeving is voorgeschreven dat men het geluidsvolume gedurende de volledige activiteit met een reglementair meettoestel meet. 

De gemeten equivalente, maximale en minimale geluidsniveaus worden ook gelogd (geregistreerd).

De geregistreerde meetgegevens worden opgeslagen en bewaard. Tijdens de meting is het gemeten geluidsvolume permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.
 
 dB-log Meetset

De dB-log meetset is ontwikkeld door Bureau Geluid en voldoet aan bovengenoemde nieuwe Vlaamse regelgeving.
Op eenvoudige wijze worden de voorgeschreven metingen uitgevoerd en kunt u een administratie inrichten die voldoet aan de eisen van de wetgeving. 
 
 
Nog nooit was geluidmeten zo eenvoudig!
 

 Software

Bij de persoon die het geluidsvolume bedient wordt een laptop geplaatst met daarop de registratie en opslagsoftware.
  


 
 Registratie en display

De meet- en registratieapparatuur is zodanig uitgevoerd dat gedurende de volledige activiteit kan worden gemeten.
De software toont de gemeten geluidniveaus zoals deze zijn voorgeschreven in de wetgeving.
Deze waarden zijn op het beeldscherm continu zichtbaar.
  


Het equivalent
geluidsniveau 
in dB(A) of dB(C)
over 15 of 60 minuten
of een instelbare tijd
(LAeq)


Het momentane
geluidsniveau in
dB(A)of dB(C)
per seconde 
(SPL)


Minimale en maximale
waarden in dB(A) of
dB(C) in fast of slow
tijdsweging


Tijd en datum
registraties


Aanduiding
overschrijding

 Rapportage

Naast de voorgeschreven meting en registratie biedt de bijgeleverde software de mogelijkheid om op eenvoudige wijze een rapportage uit te printen. 
Zo kan men het bevoegd gezag altijd inzage geven in de gemeten waarden. De meetgegevens worden tijdens de meting opgeslagen op de harde schijf van de laptop en zijn blijvend beschikbaar. 
Met behulp van de software kan een rapportage worden opgesteld en worden uitgeprint waarmee men de overheid direct inzicht kan geven in de meetresultaten.
De meetresultaten kunnen worden geëxporteerd naar bijvoorbeeld Word of Excel voor eigen rapportages en voor verdere bewerking van de meetgegevens.
 


 
 Calibratie

Met behulp van de software kan de meetset door de gebruiker gecalibreerd worden.
De meetset kan ook periodiek door ons worden gecalibreerd.
Hiervan ontvangt men een calibratiecertificaat.
De meetset dB-log wordt standaard geleverd met een calibratiecertificaat.
 
   
 Handleiding en cursus

Bij de meetset wordt een Nederlandstalige handleiding geleverd.
Daarnaast heeft men bij de dB-log 2,3 en 4 recht op het bijwonen van een cursus waarin wordt ingegaan op de randvoorwaarden, het meten van geluid en het gebruik van de meetset. 
  
  
    
Een duidelijke Nederlandstalige handleiding bijgeleverd, op papier en digitaal.
Inclusief introductiecursus bij dB-log 2,3 en 4